Juridische informatie
Werknemer van DANLY

Juridische informatie

DANLY EUROP S.A.
Parc Industriel des Hauts-Sarts
2ème Avenue 3
B-4040 Herstal

Contactpersoon:

Telefoon +32 (0) 4 256 96 50
Fax +32 (0) 4 256 96 59
E-mail info@danly.be

Registernummer:

Registratienummer: 0412633248


Btw-ID:

BE 0412.633.248

Bankrekeningen

BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE38 2400 8135 1072
BIC/SWIFT: GEBABEBB

ING Bank
IBAN: BE64 3400 0009 8452
BIC/SWIFT: BBRUBEBB

Bronnen voor de gebruikte afbeeldingen en illustraties:

http://www.fotolia.de


Disclaimer:

Verantwoordelijkheid voor inhoud

Als serviceprovider zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's overeenkomstig de algemene wetgeving. Echter, volgens de secties 8-10 van de TMG zijn wij als serviceprovider niet verplicht om informatie van derden, die wordt overgedragen of opgeslagen te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op onwettige activiteiten. Dit doet geen afbreuk aan de verplichtingen uit hoofde van algemene wetgeving om informatie te verwijderen of gebruik ervan te blokkeren. Aansprakelijkheid is in dit verband echter alleen mogelijk vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van een specifieke wettelijke overtreding. Zodra wij ons bewust zijn van een dergelijke juridische overtreding verwijderen wij onmiddellijk dergelijke inhoud.

Verantwoordelijkheid voor koppelingen

Onze website bevat koppelingen naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke websites en kunnen daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden aanvaarden. De voor de inhoud van de gekoppelde pagina's verantwoordelijke persoon is altijd de leverancier of beheerder van die pagina's. De gekoppelde pagina's worden gecontroleerd op potentiële juridische overtredingen op het moment dat ze worden gekoppeld. Op het moment dat de koppeling werd ingesteld, bevatten de pagina's geen duidelijk illegale inhoud. Het is echter niet haalbaar om de inhoud van de gekoppelde pagina's permanent te controleren, tenzij er specifieke indicaties voor juridische overtredingen zijn. Zodra wij op de hoogte raken van juridische overtredingen, verwijderen wij dergelijke koppelingen onmiddellijk.

Auteursrecht

De door de beheerder van de webpagina's gecreëerde inhoud op deze pagina's zijn onderworpen aan het auteursrecht. De reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van toepassing buiten de beperkingen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze website niet is samengesteld door de beheerder, dient het auteursrecht van derden te worden gerespecteerd. Met name inhoud van derden moet als zodanig zijn gemarkeerd. Mocht u niettemin op de hoogte worden gebracht van een overtreding van het auteursrecht, dan vragen wij u ons daaromtrent te informeren. Zodra wij op de hoogte raken van juridische overtredingen, verwijderen wij dergelijke inhoud onmiddellijk.

 

Verklaring gegevensbescherming:

Het is in algemene zin mogelijk onze website te gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden. Waar persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld, naam, adres of e-mailadres) worden verzameld op onze pagina's dan wordt dit, voor zover mogelijk, altijd gedaan op vrijwillige basis. Dergelijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij delen u verder mede dat de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) bepaalde veiligheidsrisico's kan inhouden. De absolute beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik door derden van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de juridische informatie op de website voor het doel van het verzenden van reclame en informatie die niet uitdrukkelijk wordt gevraagd. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

 

privacyverklaring voor het gebruik van Facebook plug-ins (like-button)

Plug-ins van het sociaal netwerk Facebook (1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, VS) zijn in onze pagina's geïntegreerd. De Facebook plug-in is herkenbaar aan het Facebook-logo of de ?Vind ik leuk?-knop op onze site. Een overzicht van Facebook-plug-ins is beschikbaar op: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Als u onze site bezoekt, wordt een directe koppeling tot stand gebracht met de plug-in tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook verkrijgt daardoor de informatie, met uw IP-adres, dat u onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop ?Vind ik leuk? klikt, terwijl u bent ingelogd in uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij maken u erop attent dat wij, als leveranciers van de site, niet door Facebook worden geïnformeerd over de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan. Meer informatie over het onderwerp kan worden gevonden in de Verklaring voor gegevensbescherming van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook koppelt, log dan uit van uw Facebook-gebruikersaccount.

 

privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een door Google Inc. (“Google”) geboden webanalyseservice. Google Analytics gebruikt ?cookies?, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die helpen bij de analyse van uw gebruik van de website. De informatie betreffende uw gebruik van deze website verkregen met de cookies wordt normaal gesproken verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Voor zover IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website zal Google uw IP-adres van tevoren inkorten, ten minste in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS worden verzonden en daar worden afgekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapportage over websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten voor de websitebeheerder die samenhangen met het gebruik van de website en van het internet, uit te voeren. Het door uw browser in Google Analytics opgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere data van Google.

U kunt verhinderen dat het systeem cookies opslaat door de betreffende instellingen in uw browsersoftware aan te passen. Wees u er echter van bewust dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het vastleggen en de overdracht van de gegevens gecreëerd door de cookie en het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) naar Google en bovendien de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de betreffende browser-plug-in te downloaden en te installeren door te klikken op de volgende koppeling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.