Gegevensbescherming
Verzamelen van algemene informatie

Gegevensbescherming

Bevoegde autoriteit inzake de privacywetgeving is:

DANLY EUROP S.A.
Parc Industriel des Hauts-Sarts
2ème Avenue 3
B-4040 Herstal

Vertegenwoordigd door: Arumugadas Kumaradas

Verzamelen van algemene informatie

Wanneer u toegang krijgt tot onze website wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server-logfiles) bevatten het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider, e.d. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die geen nadere details over uw persoon bevat. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van webpagina's correct weer te geven en zijn bij gebruik van het internet verplicht. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statistisch geanalyseerd om onze internetaanwezigheid en de achterliggende techniek te optimaliseren.

Cookies

Zoals veel andere websites gebruiken wij ook zogenaamde "Cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een websiteserver op uw harde schijf worden overgezet. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde bestanden, zoals bv. IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem van uw computer en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen op een computer te zetten. Aan de hand van de in de cookies inbegrepen informatie kunnen wij het navigeren vereenvoudigen en onze webpagina's op de juiste manier weergeven.

In geen enkel geval worden de door ons bepaalde gegevens aan derden doorgegeven of wordt zonder uw toestemming een koppeling met persoonsgegevens gemaakt.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt het gebruik van cookies op elk moment deactiveren aan de hand van uw browserinstellingen. Gebruik de hulpfunctie van uw internetbrowser om te weten te komen hoe u deze instellingen kunt veranderen. Let op dat verschillende functies van onze website mogelijks niet goed werken wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Registreren op onze website

Bij de registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele persoonsgegevens gevraagd, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons bent geregistreerd, kunt u toegang krijgen tot inhoud en prestaties die wij uitsluitend aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Aangemelde gebruikers hebben bovendien de mogelijkheid om, indien nodig, de bij registratie vermelde gegevens op elk moment te wijzigen of te wissen. Uiteraard verstrekken wij ook op elk moment informatie over de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Op uw vraag, brengen wij u graag op de hoogte of wissen deze gegevens, voor zoverre er geen wettelijke bewaringsverplichtingen bestaan. Om in dit verband contact op te nemen, gebruikt u de contactgegevens die op het einde van deze verklaring zijn opgenomen.

Leveren van diensten tegen betaling

Voor de levering van diensten tegen betaling worden bijkomende gegevens gevraagd, zoals bv. betalingsgegevens.

SSL-encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht te garanderen, gebruiken wij versleutelingsmethoden (bv. SSL) via HTTPS die overeenstemmen met de huidige stand van de techniek.

Newsletter

Wanneer u zich voor onze newsletter aanmeldt, worden de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt. Abonnees kunnen ook via e-mail worden geïnformeerd over zaken die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen van het newsletteraanbod of technische gegevens).

Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mail adres nodig. Om te controleren dat een aanmelding werkelijk door de eigenaar van het e-mailadres gebeurt, gebruiken wij de "Double opt-in" methode. Hiervoor rapporteren wij de bestelling van de newsletter, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de newsletter en niet aan derden doorgegeven.

Uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens en hun gebruik voor de verzending van de newsletter kunt u op elk moment herroepen. In elke newsletter bevindt zich daarvoor een overeenkomstige link. Bovendien kunt u zich op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons uw wensen over de contactmogelijkheden aan het einde van deze persoonsgegevensvoorschriften meedelen.

Contact

Als u via e-mail of via het contactformulier met ons contact opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen om uw aanvraag te bewerken en voor mogelijke aansluitende vragen.

Het wissen of blokkeren van gegevens

Wij houden ons aan het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag. Wij slaan uw persoonsgegevens daarom slechts op tot we de hier genoemde doelstellingen hebben bereikt of zoals de wetgever de verschillende bewaringstermijnen heeft geregeld. Nadat elke doelstelling is bereikt of deze termijnen zijn vervallen worden de overeenkomstige gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", i.e. tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u de website gebruikt. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. Omwille van de activering van de IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres door Google in de EU-lidstaten of de andere verdragstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten die met het gebruik van de website en het internet tegenover de exploitant van de website verbonden zijn, op te maken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van de cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarenboven het overmaken van de door de cookie verzamelde en de met betrekking tot uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plug-in in de volgende link te downloaden en te installeren: Browser-Add-on voor de deactivering van Google Analytics.

Bovenop of als alternatief voor de browser-add-on kunt u het tracken door Google Analytics op onze pagina's stopzetten door op deze link te klikken. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Zo wordt voorkomen dat Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst informatie vergaart zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud browseroverstijgend correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken wij op deze website scriptbibliotheken en schriftbibliotheken, zoals bv. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts wordt in het cache van uw browser opgeslagen om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud in een standaardlettertype weergegeven.

Het oproepen van scriptbibliotheken of schriftbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Daarbij is het theoretisch mogelijk - op dit moment echter onduidelijk of en evt. waarom - de exploitant van de overeenkomstige bibliotheken gegevens verzamelt.

De privacyrichtlijn van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier:https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook informatie over het gebruik van de kaartenfuncties door de bezoeker. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in in de privacyverklaring van Google. Daar kunt u in het privacycentrum ook uw persoonlijke privacyinstellingen wijzigen.

Een uitgebreide handleiding over het beheer van uw eigen gegevens in combinatie met Google-producten vindt u hier .

Ingesloten YouTube video's

Op enkele van onze website integreren we ook YouTube-video's. Exploitanten van de overeenkomstige plug-ins is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan YouTube meegedeeld, welke pagina's u bezoekt. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag aan uw persoon toewijzen. Dit voorkomt u door vooraf uit uw YouTube-account uit te loggen.

Als een YouTube-account wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie over het gebruiksgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma heeft gedeactiveerd, moet ook bij het bekijken van YouTube-video's niet met zulke cookies rekening houden. YouTube slaat ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruikersinformatie op. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie met betrekking tot de privacy bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google AdWords

Onze website gebruikt Google Conversion Tracking. Als u via een door Google geschakelde advertentie op onze website terechtkomt, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geschakelde advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website gebruikt en de cookie nog niet is vervallen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en met deze website werd verbonden. Elke Google AdWords-klant ontvangt een verschillende cookie. Cookies kunnen zo niet via de website van AdWords-klanten gevolgd worden. De met behulp van Conversion-Cookies opgehaalde informatie dient om Conversion-statistieken op te maken voor AdWords-klanten die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. De klanten ervaren het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina werden doorgestuurd. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Als u niet aan de tracking wenst deel te nemen, kunt u het hiervoor benodigde plaatsen van een cookie voorkomen - via browser-instelling die het automatisch plaatsen van cookies algemeen deactiveert of uw browser zo instellen dat cookies door het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd.

Let op dat u de opt-out-cookies niet mag wissen zolang u niet wenst dat meetgegevens worden opgeslagen. Als u alle cookies in de browser hebt gewist, moet u de respectievelijke opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website gebruikt de Remarketing-functie van Google Inc. De functie dient om websitebezoekers binnen het Google-reclamenetwerk reclame-advertenties aan te bieden die overeenstemmen met hun interesses. In de browser van de websitebezoeker wordt een zgn. "cookie" opgeslagen die behoort tot het reclamenetwerk van Google. Op deze pagina's kunnen reclame-advertenties aan de bezoeker worden voorgesteld die teruggaan op inhoud die de bezoeker voorheen op websites heeft opgeroepen die de Remarketing-functie van Google gebruiken. .
Volgens zijn eigen informatie verzamelt Google bij dit proces geen persoonsgegevens. Als u de Remarketing-functie van Google echter niet wenst, kunt u deze deactiveren door de overeenkomstige instellingen onder http://www.google.com/settings/ads uit te voeren. U kunt het gebruik van cookies voor reclame op basis van uw interesse ook deactiveren door de onderstaande instructies http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Uw rechten inzake informatie, kennisgeving, blokkeren, wissen en herroepen

U heeft het recht om op elk moment informatie met betrekking tot uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor de zakelijke afhandeling, te wissen. Wendt u zich daartoe tot onze privacy officer. U vindt de contactgegevens helemaal onderaan.

Opdat een blokkering van gegevens op elk moment kan worden overwogen, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een intrekkingsbestand worden bewaard. U kunt ook verlangen dat gegevens worden gewist, voor zoverre er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Voor zoverre een dergelijke verplichting bestaat, blokkeren wij naar wens uw gegevens.

U kunt wijzigingen doorvoeren of de toestemming herroepen door een overeenkomstige mededeling voor de toekomst, over te maken.

Wijziging van onze privacybepalingen

Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen zodat zij steeds overeenstemt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze prestaties in de privacyverklaring om te zetten, bv. bij het invoeren van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw nieuwe bezoek.

Vragen aan de privacy officer

Wanneer u vragen inzake privacy hebt, schrijft u ons een e-mail of wendt u zich rechtstreeks tot onze privacy officer:

DANLY EUROP S.A.

Telefoon +32 (0) 4 256 96 50
E-Mail info@danly.be

De privacyverklaring werd met de Privacyverklaringsgenerator van activeMind AG opgemaakt..